• เครื่องเชื่อมท่อพลาสติก PP-R, PE (Plastic pipe welder heating tools)

  • สามารถเชื่อมท่อ พลาสติก PP-R แบบเชื่อมสอด (Socket fusion)
  • สามารถเชื่อมท่อ พลาสติก PE แบบเชื่อมชน (Butt Fusion)
  • สามารถเชื่อมท่อ PPR ของยี่ห้อ Thai PPR, Green pipe และ ท่อ PP-R ยี่ห้ออื่นๆ
  • พร้อมหัวเชื่อมท่อ 3 ชุด ขนาด 20mm, 25mm, 32mm (1/2″, 3/4″, 1″)
  • พร้อมชุดประแจ/น็อตหัวเชื่อมท่อเคลือบด้วยเทฟล่อนอย่างดี
  • ใช้งานกับปลั๊กไฟบ้าน 220V-240V, 50Hz
  • กระแสไฟฟ้า 3.85A
  • กำลังไฟฟ้า 800W
  • น้าจอแสดงผลอุณหภูมิแบบ Digital
  • สามารถปรับตั้งอุณหภมูิได้ 200-270 องศาเซลเซียส