HDPE Pipe (High-Density Polyethylene)

HDPE ย่อมาจาก High Density Polyethylene ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่ผลิตจากการพอลิเมอร์ไรเดอร์ในสภาวะแรงดันสูง (high-pressure process) ท่อน้ำที่ผลิตจาก HDPE จะรองรับแรงดันได้สูงมีผิวด้านในเรียบ แข็งแรงและทนทานต่อสารเคมีจากการกัดกร่อน ท่อHDPE ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนตาม มอก.2559-2554 ชนิดที่มีความหนาแน่นสูง ท่อHDPEผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.982-2556 ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายจึงได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ท่อ HDPE  ยังเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ท่อ PE  นั่นเอง ปัจจุบันท่อชนิดนี้ถูกใช้ในงานวางระบบน้ำประปา งานวางระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน ถนนและงานสิ่งปลูกสร้างอาคารแบบต่างๆ รวมถึงเครื่องจักร Cooling Towerการเดินท่อเมนน้ำนอกอาคาร ท่อน้ำเติม ท่อน้ำรอบอาคารโรงงาน  ด้วยคุณสมบัติพิเศษของท่อHDPEซึ่งมีผิวภายในท่อเรียบมันทำให้ง่ายต่อการร้อยสายไฟฟ้าและป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากการลากดึงได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในงานร้อยสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่25-160มม. งานวางระบบท่อพีอีในงานไฟฟ้า ใช้สำหรับเดินท่อร้อยสายไฟ สายไฟเมนก่อนจาการไฟฟ้าเข้าตัวอาคารและ จากตัวตู้MDB ไปยังตู้ DB เข้าตามอาคารต่างๆสามารถเดินท่อว่างบนดิน รัดท่อไปตารัว ท่อพีอีมีความยืดหยุ่นให้ตัวกับพื้นดินได้ดี จึงใช้ท่อพีอีภายนอกคาร

ท่อ HDPE มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายอย่าง

 • ท่อ HDPE มีความแข็งแรงสูง และมีความทนทานต่อแรงดันมาก สามารถทนทานได้ต่อการแตกตัวและสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และสามารถทนต่อแสงแดด อากาศ และสารเคมีต่าง ๆ
 • -ท่อ HDPE มีความยืดหยุ่นที่ดี สามารถยืดหยุ่นและยืดรูปได้ดี สามารถคดงอได้ตามพื้นดิน
 • ท่อ HDPE มีความทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด ซึ่งทำให้เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานหลายประเภท เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟ ท่อในเหมือง เป็นต้น
 • ท่อ HDPE สามารถทนความร้อนได้ดี สามารถทนอุณหภูมิสูงได้โดยไม่เกิดการละลายหรือผิดรูป ซึ่งทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูงได้ถึง 80 องศาเซลเซียส
 • ท่อ HDPE สามารถทนต่อรังสี UV ที่ดี ซึ่งทำให้เป็นวัสดุที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพจากแสงแดด
 • -อายุการใช้งานยาวนานยาวนานถึง 50 ปี

จากคุณสมบัติดังกล่าว ท่อ HDPE จึงได้รับความนิยมในการใช้งาน เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ ท่อในเหมือง ท่อสนามกอล์ฟ ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายสื่อสาร เป็นต้น

คุณลักษณะ

 • สีดำ คาดแถบน้ำเงิน – ท่อน้ำดื่ม
 • สีดำ คาดแถบสีส้ม – ท่อร้อยสายไฟ
 • ชั้นคุณภาพ PE80 / PE100
 • ขนาดทนแรงดัน PN3.2, PN4, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25
 • ขนาดตั้งแต่ 20-1600 มม.

การต่อท่อHDPE

การต่อท่อHDPEนั้นทำได้2วิธี วิธีแรกคือการต่อด้วยข้อต่อแบบสวมอัด(Compression)ขนาดท่อตั้งแต่ 20-110มม. ที่ถูกออกแบบมาใช้เฉพาะกับท่อHDPE โดยข้อต่อจะใช้การสวมอัดและขันเกลียวให้แน่นโดยไม่ต้องใช้กาว วิธีที่2คือการเชื่อมท่อด้วยความร้อน ซึ่งเป็นเทคนิคการให้ความร้อนกับท่อที่จะทำการเชื่อมพร้อมๆกันทั้งสองด้านของชิ้นงานจนพลาสติกที่หลอมมาสัมผัสกันที่บริเวณผิวแต่ละด้านการได้รับความร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั้นทำให้ผิวของท่อเกิดการหลอมละลายทำให้ผนังหลอมเหลวและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

ระดับชั้นคุณภาพของวัสดุโดยใช้เกณฑ์ในการรับน้ำหนัก (PE)นั้นเป็นการแบ่งตามชนิดเม็ดพลาสติกที่ชั้นคุณภาพต่างกันมาผลิต หากเปรียบเทียบคุณสมบัติกันระหว่าง PE100 และ PE80 เพื่อให้ทราบคุณสมบัติที่ดีขึ้น พอสรุปให้พอเข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้

 • -ที่ขนาดท่อ และความหนาท่อเท่ากัน ชั้นคุณภาพ PE100สามารถรับแรงดันได้สูงกว่า PE80
 • -ที่ขนาดท่อ และความสามารถในการรับแรงดัน (PN)เท่ากัน ชั้นคุณภาพ PE100 จะมีผนังท่อบางกว่า PE80
 • -ที่ขนาดท่อ และความสามารถในการรับแรงดัน (PN)เท่ากัน ชั้นคุณภาพ PE100จะมีน้ำหนักท่อต่อเมตรน้อยกว่า PE80
 • -ที่ขนาดท่อ และความสามารถในการรับแรงดัน (PN)เท่ากัน ชั้นคุณภาพ PE100 จะมีพื้นที่การไหลในเส้นท่อมากกว่า PE80(เนื่องจากผนังท่อบางกว่า แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน)
 • -ที่ขนาดท่อ และความสามารถในการรับแรงดัน (PN)เท่ากัน ชั้นคุณภาพ PE100 จะสามารถฝังดินได้ลึกกว่า PE80
 • -ที่ขนาดท่อ และความสามารถในการรับแรงดัน (PN)เท่ากัน ชั้นคุณภาพ PE100 จะสามารถรับแรงดันได้เท่ากับ PE80 ที่อุณหภูมิต่างๆ กัน
 • -ที่ขนาดท่อ และความสามารถในการรับแรงดัน (PN) เท่ากัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถในการรับแรงดันของชั้นคุณภาพPE100 มีอัตราส่วนลดลงเช่นเดียวกันกับ PE80