ท่อ (Pipes)

ใช้สำหรับงานเดินท่อระบบประปาและระบบไฟฟ้า

ท่อพีอี (HDPE Pipes)

ท่อพีพีอาร์ (PPR Pipes)

ท่อเกษตร(LDPE Pipes)

ท่อพีวีซี (PVC pipes)