เครื่องเชื่อมท่อพีอี (Butt Fusion Welding Machine)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE Welding Machine ใช้สำหรับเชื่อมท่อพีอีและท่อพีพีอาร์

ที่ร้านมีจำหน่าย 2 ชนิด

  1. แบบชนิดมือหมุน
  2. แบบชนิดไฮดรอลิก